TFO Smile

You are never fully dressed without a Smile

TFO Customer Service Culture

Objective

To build a customer oriented service culture for employees of TFO by providing excellence Service for its customers, and adding a great value for its employees.

Core values of TFO customer service culture

 • One Team
 • Honesty and Integrity
 • Customer Service First
 • Cost Consciousness
 • Leadership by Example
 • Constant Improvement

TFO පාරිභෝගික සේවා සංස්කෘතිය

අරමුණ

TFO සේවකයින් සඳහා පාරිභෝගික නැඹුරු සේවා සංස්කෘතියක් ගොඩ නැගීම මගින්, පාරිභෝගිකයන් සඳහා විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීම, ඒ සඳහා TFO සේවකයන්ට මහත් වටිනාකමක් එකතු කිරීම.

TFO පාරිභෝගික සේවා සංස්කෘතියේ මූලික ගුණාංග

 • එකම කණ්ඩායමක්
 • අවංකභාවය
 • පළමුව පාරිභෝගික සේවාව
 • පිරිවැය අවධානය
 • ආදර්ශයෙන් නායකත්වය
 • නිරන්තර වැඩිදියුණුව

TFO வாடிக்கையாளர் சேவை கலாச்சாரம்

குறிக்கோள்

TFO ஊழியர்கள் மீது வாடிக்கையாளர் சார்ந்த சேவை கலாச்சாரம் உருவாக்குவது மூலம், வாடிக்கையாளர்களுக்கு தரமான சேவை மற்றும் ஊழியர்களுக்கு உயர்ந்த மதிப்பு சேர்பது.

TFO வாடிக்கையாளர் சேவை கலாச்சாரத்தின் முக்கிய பண்புகள்

 • ஒரு குழு
 • நேர்மை
 • வாடிக்கையாளர் சேவை முதல்
 • செலவு உணர்வு
 • உதாரண தலைமைத்துவம்
 • நிலையான முன்னேற்றம்